lenuo.com

乐诺

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    7**7

  • 注册商

    易名

出价记录(共 53 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 H**e(7**7) ¥20,000 2017/1/12 19:49:46 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥18,300 2017/1/12 19:49:35 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥18,200 2017/1/12 19:49:06 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥18,100 2017/1/12 19:48:58 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥18,000 2017/1/12 19:48:42 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥17,700 2017/1/12 19:48:26 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥17,600 2017/1/12 19:47:57 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥17,500 2017/1/12 19:47:34 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥17,000 2017/1/12 19:47:11 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥16,600 2017/1/12 19:47:00 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥16,500 2017/1/12 19:46:27 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥16,400 2017/1/12 19:46:09 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥16,300 2017/1/12 19:45:54 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥16,200 2017/1/12 19:45:43 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥16,100 2017/1/12 19:45:35 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥16,000 2017/1/12 19:44:46 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥15,700 2017/1/12 19:44:35 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥15,600 2017/1/12 19:44:23 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥15,500 2017/1/12 19:43:39 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥15,400 2017/1/12 19:43:19 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥15,300 2017/1/12 19:43:14 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥15,200 2017/1/12 19:42:48 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥15,100 2017/1/12 19:42:36 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥15,000 2017/1/12 19:41:49 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥14,600 2017/1/12 19:41:31 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥14,500 2017/1/12 19:41:13 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥14,100 2017/1/12 19:40:56 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥14,000 2017/1/12 19:40:51 拍卖出价
头像 A**文(7**7) ¥13,400 2017/1/12 19:40:08 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥13,300 2017/1/12 19:39:41 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥13,200 2017/1/12 19:39:29 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥13,100 2017/1/12 19:38:54 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥13,000 2017/1/12 19:38:46 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥12,500 2017/1/12 19:38:27 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥12,400 2017/1/12 19:38:16 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥12,300 2017/1/12 19:37:36 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥12,200 2017/1/12 19:37:01 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥12,100 2017/1/12 19:36:47 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥12,000 2017/1/12 19:36:22 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥11,900 2017/1/12 19:36:18 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥11,800 2017/1/12 19:36:14 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥11,500 2017/1/12 19:36:03 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥10,600 2017/1/12 19:35:52 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥10,500 2017/1/12 19:35:07 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥10,400 2017/1/12 19:34:53 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥10,300 2017/1/12 19:34:24 拍卖出价
头像 你**抢(2**7) ¥10,200 2017/1/12 19:34:14 拍卖出价
头像 刀**影(4**3) ¥10,100 2017/1/12 19:33:49 拍卖出价
头像 啊***(2**6) ¥10,000 2017/1/12 17:50:44 预拍出价
头像 B**o(4**5) ¥5,000 2017/1/12 16:40:39 预拍出价
头像 U**@(4**3) ¥2,000 2017/1/12 16:36:11 预拍出价
头像 汪***(4**7) ¥1,500 2017/1/12 16:34:50 预拍出价
头像 刘**龙(4**6) ¥200 2017/1/12 16:28:20 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。