yuu.cn

玉友,域友,娱游,鱼友...

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    2**3

  • 注册商

    易名

出价记录(共 24 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 d**t(2**3) ¥5,200 2024/6/11 19:44:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,100 2024/6/11 19:44:20 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥4,900 2024/6/11 19:43:53 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,800 2024/6/11 19:43:48 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥4,600 2024/6/11 19:43:14 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,500 2024/6/11 19:43:11 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,300 2024/6/11 19:42:54 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,200 2024/6/11 19:42:48 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥4,100 2024/6/11 19:42:28 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2024/6/11 19:42:15 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥3,900 2024/6/11 19:42:09 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,800 2024/6/11 19:42:05 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,700 2024/6/11 19:41:56 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,600 2024/6/11 19:41:50 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥3,600 2024/6/11 19:41:47 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,500 2024/6/11 19:41:46 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥3,500 2024/6/11 19:41:37 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,400 2024/6/11 19:41:34 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥3,300 2024/6/11 19:40:37 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,200 2024/6/11 19:40:30 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,900 2024/6/11 19:39:40 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,800 2024/6/11 19:39:19 拍卖出价
头像 d**t(2**3) ¥1,600 2024/6/11 19:38:57 拍卖出价
头像 c**a(2**8) ¥1,250 2024/6/11 16:51:29 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。