bbbb.com.cn

精品稀缺叠声母

 • 当前价格
  (未过保留价)

 • 距离结束

 • 加价幅度

 • 保留价

 • 领先买家ID

  4**7

 • 注册商

  易名

出价记录(共 22 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 蜗**哥(4**7) ¥5,000 2018/7/24 21:06:47 拍卖出价
头像 一**生(4**1) ¥4,900 2018/7/24 21:06:23 拍卖出价
头像 蜗**哥(4**7) ¥4,800 2018/7/24 21:06:12 拍卖出价
头像 一**生(4**1) ¥4,650 2018/7/24 21:05:25 拍卖出价
头像 蜗**哥(4**7) ¥4,600 2018/7/24 21:04:42 拍卖出价
头像 一**生(4**1) ¥4,500 2018/7/24 21:04:26 拍卖出价
头像 蜗**哥(4**7) ¥4,400 2018/7/24 21:04:13 拍卖出价
头像 一**生(4**1) ¥4,200 2018/7/24 21:03:53 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,050 2018/7/24 21:03:40 拍卖出价
头像 蜗**哥(4**7) ¥4,000 2018/7/24 21:01:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,600 2018/7/24 21:01:23 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,500 2018/7/24 21:00:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,450 2018/7/24 20:59:56 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,400 2018/7/24 20:58:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,300 2018/7/24 20:58:23 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,200 2018/7/24 20:58:15 拍卖出价
头像 蜗**哥(4**7) ¥3,000 2018/7/24 20:56:46 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,300 2018/7/24 20:56:38 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,200 2018/7/24 20:56:08 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,050 2018/7/24 20:56:00 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,000 2018/7/24 20:54:32 拍卖出价
头像 小**哥(2**1) ¥1,000 2018/7/24 15:53:55 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。