646.com.cn

ABA型三数长尾

 • 当前价格
  (已过保留价)

 • 距离结束

 • 加价幅度

 • 保留价

 • 领先买家ID

  1***

 • 注册商

  易名

出价记录(共 44 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 微**价(1***) ¥8,500 2017/4/13 19:52:12 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,400 2017/4/13 19:52:08 拍卖出价
头像 米**虫(2**3) ¥8,400 2017/4/13 19:51:51 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥8,300 2017/4/13 19:51:20 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,200 2017/4/13 19:51:15 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,100 2017/4/13 19:51:06 拍卖出价
头像 米**虫(2**3) ¥8,100 2017/4/13 19:50:35 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥8,000 2017/4/13 19:49:44 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,800 2017/4/13 19:49:34 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥7,700 2017/4/13 19:48:54 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,600 2017/4/13 19:48:45 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥7,600 2017/4/13 19:48:14 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,500 2017/4/13 19:48:04 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥7,300 2017/4/13 19:47:09 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,200 2017/4/13 19:47:01 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥7,100 2017/4/13 19:46:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,000 2017/4/13 19:46:24 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,900 2017/4/13 19:45:52 拍卖出价
头像 米**虫(2**3) ¥6,800 2017/4/13 19:44:47 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥6,700 2017/4/13 19:44:41 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,600 2017/4/13 19:44:34 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥6,500 2017/4/13 19:43:59 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,400 2017/4/13 19:43:49 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥6,300 2017/4/13 19:43:17 拍卖出价
头像 米**虫(2**3) ¥6,200 2017/4/13 19:42:38 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥6,100 2017/4/13 19:42:05 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,000 2017/4/13 19:41:58 拍卖出价
头像 木**人(7**6) ¥5,900 2017/4/13 19:41:52 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥5,800 2017/4/13 19:41:19 拍卖出价
头像 米**虫(2**3) ¥5,600 2017/4/13 19:40:52 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥5,500 2017/4/13 19:40:26 拍卖出价
头像 米**虫(2**3) ¥5,400 2017/4/13 19:39:52 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥5,300 2017/4/13 19:39:08 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,200 2017/4/13 19:38:27 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,000 2017/4/13 19:37:44 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,800 2017/4/13 19:37:21 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,600 2017/4/13 19:36:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,500 2017/4/13 19:36:29 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,100 2017/4/13 19:35:59 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,000 2017/4/13 19:35:47 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,500 2017/4/13 19:35:34 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,300 2017/4/13 19:35:02 拍卖出价
头像 孤***(4**2) ¥2,300 2017/4/13 19:34:29 拍卖出价
头像 弃**迷(2**8) ¥2,200 2017/4/13 17:45:14 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。