daicang.com

贷仓网 p2p金融米

 • 当前价格
  (未过保留价)

 • 距离结束

 • 加价幅度

 • 保留价

 • 领先买家ID

  1***

 • 注册商

  易名

出价记录(共 47 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 微**价(1***) ¥17,800 2017/4/20 19:50:17 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥17,400 2017/4/20 19:49:15 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥17,200 2017/4/20 19:48:52 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥17,000 2017/4/20 19:47:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥16,700 2017/4/20 19:47:39 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥16,500 2017/4/20 19:47:08 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥16,200 2017/4/20 19:46:59 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥16,000 2017/4/20 19:46:33 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥15,700 2017/4/20 19:46:18 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥15,500 2017/4/20 19:46:12 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥15,400 2017/4/20 19:46:00 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥15,200 2017/4/20 19:45:42 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥15,000 2017/4/20 19:45:14 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥14,000 2017/4/20 19:44:48 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥13,800 2017/4/20 19:44:43 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥13,600 2017/4/20 19:44:15 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥13,400 2017/4/20 19:44:05 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥13,200 2017/4/20 19:43:50 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥13,000 2017/4/20 19:43:45 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥12,000 2017/4/20 19:42:54 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥11,400 2017/4/20 19:42:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥11,200 2017/4/20 19:42:29 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥11,000 2017/4/20 19:41:56 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥10,800 2017/4/20 19:41:17 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥10,600 2017/4/20 19:41:13 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥10,400 2017/4/20 19:40:43 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥10,200 2017/4/20 19:40:25 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥10,000 2017/4/20 19:39:25 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,500 2017/4/20 19:39:16 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,300 2017/4/20 19:39:09 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥9,100 2017/4/20 19:38:33 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,000 2017/4/20 19:38:26 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥8,900 2017/4/20 19:38:02 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥8,800 2017/4/20 19:37:21 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥8,100 2017/4/20 19:36:50 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥8,000 2017/4/20 19:36:16 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥6,800 2017/4/20 19:36:01 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥6,400 2017/4/20 19:35:53 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥6,300 2017/4/20 19:35:51 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥6,200 2017/4/20 19:35:22 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥6,100 2017/4/20 19:34:59 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥6,000 2017/4/20 19:34:54 拍卖出价
头像 小***(4**9) ¥5,400 2017/4/20 19:34:13 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥5,300 2017/4/20 19:33:14 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,200 2017/4/20 19:33:08 拍卖出价
头像 搬**工(2**2) ¥5,100 2017/4/20 19:32:18 拍卖出价
头像 永**忆(1**6) ¥5,000 2017/4/20 16:32:02 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。