fuzhuang.cc

服装 适合搭建服装批发电商站

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    7**7

  • 注册商

    易名

出价记录(共 27 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 H**e(7**7) ¥5,400 2017/4/20 21:19:23 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,300 2017/4/20 21:19:18 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥5,200 2017/4/20 21:18:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,100 2017/4/20 21:18:07 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,000 2017/4/20 21:17:13 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,800 2017/4/20 21:17:04 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,600 2017/4/20 21:16:38 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,500 2017/4/20 21:16:29 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,300 2017/4/20 21:15:59 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,200 2017/4/20 21:15:35 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,100 2017/4/20 21:14:41 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2017/4/20 21:14:11 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,800 2017/4/20 21:14:05 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,700 2017/4/20 21:13:42 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥3,600 2017/4/20 21:13:00 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,500 2017/4/20 21:12:58 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,400 2017/4/20 21:12:48 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,100 2017/4/20 21:11:59 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,000 2017/4/20 21:10:13 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,900 2017/4/20 21:09:49 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,800 2017/4/20 21:09:44 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,300 2017/4/20 21:09:38 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,200 2017/4/20 21:09:21 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,100 2017/4/20 21:09:03 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥500 2017/4/20 21:08:56 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥400 2017/4/20 21:08:19 拍卖出价
头像 月**儿(1**2) ¥300 2017/4/20 16:34:04 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。