shatan.cn

沙滩

 • 当前价格
  (已过保留价)

 • 距离结束

 • 加价幅度

 • 保留价

 • 领先买家ID

  1***

 • 注册商

  易名

出价记录(共 47 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 微**价(1***) ¥8,488 2017/4/25 20:53:04 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,388 2017/4/25 20:51:57 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,288 2017/4/25 20:51:13 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,188 2017/4/25 20:50:36 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,088 2017/4/25 20:49:50 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,988 2017/4/25 20:49:36 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,888 2017/4/25 20:47:41 拍卖出价
头像 小**军(4**9) ¥7,788 2017/4/25 20:47:31 拍卖出价
头像 小**军(4**9) ¥7,688 2017/4/25 20:46:57 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,588 2017/4/25 20:46:52 拍卖出价
头像 小**军(4**9) ¥7,388 2017/4/25 20:46:30 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,288 2017/4/25 20:46:06 拍卖出价
头像 小**军(4**9) ¥7,088 2017/4/25 20:45:20 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥6,988 2017/4/25 20:45:20 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,888 2017/4/25 20:45:07 拍卖出价
头像 笑***(7**8) ¥6,800 2017/4/25 20:44:54 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥6,700 2017/4/25 20:44:50 拍卖出价
头像 小**军(4**9) ¥6,600 2017/4/25 20:44:34 拍卖出价
头像 笑***(7**8) ¥6,500 2017/4/25 20:44:29 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥6,400 2017/4/25 20:44:25 拍卖出价
头像 笑***(7**8) ¥6,300 2017/4/25 20:44:18 拍卖出价
头像 小**军(4**9) ¥6,200 2017/4/25 20:44:08 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥6,100 2017/4/25 20:44:01 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,000 2017/4/25 20:43:53 拍卖出价
头像 笑***(7**8) ¥5,900 2017/4/25 20:43:45 拍卖出价
头像 徐**涛(4**0) ¥5,800 2017/4/25 20:43:33 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥5,700 2017/4/25 20:43:27 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥5,600 2017/4/25 20:43:13 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥5,500 2017/4/25 20:42:34 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥5,288 2017/4/25 20:41:36 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,188 2017/4/25 20:41:30 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥5,088 2017/4/25 20:40:43 拍卖出价
头像 笑***(7**8) ¥4,988 2017/4/25 20:40:19 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,888 2017/4/25 20:40:15 拍卖出价
头像 笑***(7**8) ¥4,700 2017/4/25 20:40:06 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,600 2017/4/25 20:39:58 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,500 2017/4/25 20:39:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2017/4/25 20:39:26 拍卖出价
头像 微**名(4**8) ¥3,800 2017/4/25 20:39:10 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,500 2017/4/25 20:38:52 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,200 2017/4/25 20:38:45 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,100 2017/4/25 20:38:26 拍卖出价
头像 a**e(1**0) ¥3,000 2017/4/25 17:33:59 预拍出价
头像 梁***(2**4) ¥800 2017/4/25 14:32:59 预拍出价
头像 梁***(2**4) ¥700 2017/4/25 14:32:54 预拍出价
头像 陈**叨(1**0) ¥600 2017/4/25 14:32:10 预拍出价
头像 菜**飞(3**7) ¥500 2017/4/25 13:46:49 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。