changbai.cn

长白(县),吉林省长白县,旅游名城

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    7**3

  • 注册商

    易名

出价记录(共 46 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 z**l(7**3) ¥5,100 2017/4/25 22:08:39 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,000 2017/4/25 22:08:11 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,900 2017/4/25 22:07:47 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥4,800 2017/4/25 22:07:40 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,700 2017/4/25 22:07:38 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥4,600 2017/4/25 22:07:26 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,500 2017/4/25 22:07:24 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥4,400 2017/4/25 22:07:20 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,300 2017/4/25 22:07:05 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥4,200 2017/4/25 22:06:49 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥4,100 2017/4/25 22:06:16 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2017/4/25 22:06:09 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥3,888 2017/4/25 22:05:58 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥3,788 2017/4/25 22:05:39 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥3,600 2017/4/25 22:05:20 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥3,500 2017/4/25 22:04:59 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,400 2017/4/25 22:04:44 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥3,300 2017/4/25 22:04:21 拍卖出价
头像 1**2(1**6) ¥3,200 2017/4/25 22:03:31 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥3,100 2017/4/25 22:02:48 拍卖出价
头像 1**2(1**6) ¥3,000 2017/4/25 22:02:21 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,900 2017/4/25 22:01:19 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,800 2017/4/25 22:01:10 拍卖出价
头像 1**2(1**6) ¥2,700 2017/4/25 22:01:04 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥2,600 2017/4/25 22:00:26 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,500 2017/4/25 22:00:15 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥2,388 2017/4/25 21:59:29 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,200 2017/4/25 21:59:17 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥2,100 2017/4/25 21:58:56 拍卖出价
头像 1**2(1**6) ¥2,000 2017/4/25 21:58:39 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥1,800 2017/4/25 21:58:17 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,700 2017/4/25 21:57:55 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥1,600 2017/4/25 21:57:19 拍卖出价
头像 1**2(1**6) ¥1,500 2017/4/25 21:56:45 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,400 2017/4/25 21:56:31 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,300 2017/4/25 21:56:13 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥1,300 2017/4/25 21:56:04 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,200 2017/4/25 21:55:45 拍卖出价
头像 1**2(1**6) ¥1,100 2017/4/25 21:55:17 拍卖出价
头像 高**行(2**9) ¥1,000 2017/4/25 21:54:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥800 2017/4/25 21:54:35 拍卖出价
头像 1**2(1**6) ¥700 2017/4/25 21:54:02 拍卖出价
头像 高**行(2**9) ¥600 2017/4/25 21:53:38 拍卖出价
头像 **马(2**8) ¥500 2017/4/25 21:53:01 拍卖出价
头像 自**星(1**9) ¥400 2017/4/25 19:20:28 预拍出价
头像 菜**飞(3**7) ¥300 2017/4/25 13:47:16 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。