weiqie.com

微茄 微切(切图 )微企鹅

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    2**7

  • 注册商

    易名

出价记录(共 49 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 s**n(2**7) ¥9,988 2017/4/25 21:34:23 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,888 2017/4/25 21:34:18 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥9,600 2017/4/25 21:33:44 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,500 2017/4/25 21:33:35 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥9,400 2017/4/25 21:33:01 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,300 2017/4/25 21:32:57 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥9,200 2017/4/25 21:32:21 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,100 2017/4/25 21:32:15 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥9,000 2017/4/25 21:31:39 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,888 2017/4/25 21:31:16 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥8,200 2017/4/25 21:31:08 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,100 2017/4/25 21:30:26 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,999 2017/4/25 21:30:16 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,800 2017/4/25 21:29:44 拍卖出价
头像 z**l(7**3) ¥7,700 2017/4/25 21:29:15 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,600 2017/4/25 21:28:54 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥7,500 2017/4/25 21:28:03 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,400 2017/4/25 21:27:31 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,300 2017/4/25 21:27:27 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥7,300 2017/4/25 21:27:22 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,200 2017/4/25 21:26:42 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥7,200 2017/4/25 21:26:30 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,100 2017/4/25 21:26:21 拍卖出价
头像 一**阁(4**5) ¥7,000 2017/4/25 21:24:53 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,200 2017/4/25 21:24:48 拍卖出价
头像 第**铺(2**6) ¥6,200 2017/4/25 21:24:30 预拍出价
头像 一**阁(4**5) ¥6,100 2017/4/25 21:23:41 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,000 2017/4/25 21:23:33 拍卖出价
头像 一**阁(4**5) ¥5,800 2017/4/25 21:22:54 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,700 2017/4/25 21:22:52 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,600 2017/4/25 21:22:41 拍卖出价
头像 第**铺(2**6) ¥5,600 2017/4/25 21:22:17 预拍出价
头像 一**阁(4**5) ¥5,500 2017/4/25 21:21:51 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,000 2017/4/25 21:21:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,500 2017/4/25 21:21:29 拍卖出价
头像 一**阁(4**5) ¥4,000 2017/4/25 21:20:57 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,000 2017/4/25 21:20:50 拍卖出价
头像 一**阁(4**5) ¥2,500 2017/4/25 21:20:39 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥2,200 2017/4/25 21:20:22 拍卖出价
头像 第**铺(2**6) ¥2,100 2017/4/25 21:20:06 预拍出价
头像 一**阁(4**5) ¥2,000 2017/4/25 21:19:57 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,500 2017/4/25 21:19:46 拍卖出价
头像 s**n(2**7) ¥1,400 2017/4/25 21:19:28 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,300 2017/4/25 21:19:22 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥1,200 2017/4/25 21:17:16 拍卖出价
头像 自**星(1**9) ¥1,100 2017/4/25 19:20:07 预拍出价
头像 菜**飞(3**7) ¥1,000 2017/4/25 10:47:21 预拍出价
头像 p**o(4**4) ¥500 2017/4/24 21:18:37 预拍出价
头像 p**o(4**4) ¥100 2017/4/24 21:18:33 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。