chengguo.cn

成果 橙果 多终端

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    4**0

  • 注册商

    爱名

出价记录(共 49 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 悟**语(4**0) ¥15,000 2017/4/27 21:02:31 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥14,644 2017/4/27 21:01:57 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥14,444 2017/4/27 21:01:43 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥14,200 2017/4/27 21:01:38 拍卖出价
头像 程**人(2**5) ¥14,000 2017/4/27 21:01:12 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥13,666 2017/4/27 21:00:54 拍卖出价
头像 程**人(2**5) ¥13,400 2017/4/27 21:00:40 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥13,200 2017/4/27 20:59:43 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥13,000 2017/4/27 20:59:27 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥12,600 2017/4/27 20:59:10 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥12,400 2017/4/27 20:58:51 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥12,200 2017/4/27 20:58:24 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥12,000 2017/4/27 20:58:20 拍卖出价
头像 李**萌(2**8) ¥11,800 2017/4/27 20:57:34 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥11,200 2017/4/27 20:57:20 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥11,000 2017/4/27 20:57:12 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥10,800 2017/4/27 20:57:01 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥10,600 2017/4/27 20:56:54 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥10,400 2017/4/27 20:56:48 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥10,200 2017/4/27 20:56:40 拍卖出价
头像 悟**语(4**0) ¥10,000 2017/4/27 20:56:16 拍卖出价
头像 李**萌(2**8) ¥9,800 2017/4/27 20:56:05 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,600 2017/4/27 20:55:52 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥9,500 2017/4/27 20:54:51 拍卖出价
头像 程**人(2**5) ¥9,300 2017/4/27 20:54:42 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥9,200 2017/4/27 20:54:29 拍卖出价
头像 李**萌(2**8) ¥9,100 2017/4/27 20:54:15 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥9,000 2017/4/27 20:54:14 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥8,400 2017/4/27 20:54:07 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥8,300 2017/4/27 20:53:55 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥8,200 2017/4/27 20:53:43 拍卖出价
头像 程**人(2**5) ¥8,100 2017/4/27 20:52:55 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥8,000 2017/4/27 20:52:46 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥7,800 2017/4/27 20:52:41 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,700 2017/4/27 20:52:40 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥7,600 2017/4/27 20:52:04 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥7,500 2017/4/27 20:51:49 拍卖出价
头像 H**e(7**7) ¥7,400 2017/4/27 20:51:49 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,300 2017/4/27 20:51:41 拍卖出价
头像 s**超(2**7) ¥7,200 2017/4/27 20:51:14 拍卖出价
头像 程**人(2**5) ¥7,100 2017/4/27 20:50:45 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥7,000 2017/4/27 20:50:37 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,800 2017/4/27 20:50:28 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥6,400 2017/4/27 20:49:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,200 2017/4/27 20:49:33 拍卖出价
头像 程**人(2**5) ¥6,000 2017/4/27 20:48:49 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2017/4/27 20:48:39 拍卖出价
头像 a**r(1**8) ¥3,000 2017/4/27 19:00:43 预拍出价
头像 1***(1**0) ¥1,000 2017/4/27 18:00:42 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。