huaize.com

怀泽天下、怀泽资本

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    1***

  • 注册商

    易名

出价记录(共 26 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 微**价(1***) ¥4,300 2017/6/6 19:49:08 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,200 2017/6/6 19:48:40 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,100 2017/6/6 19:47:52 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2017/6/6 19:47:07 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,800 2017/6/6 19:46:24 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,700 2017/6/6 19:46:20 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,600 2017/6/6 19:45:50 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,500 2017/6/6 19:44:58 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,400 2017/6/6 19:44:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,300 2017/6/6 19:44:27 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,200 2017/6/6 19:43:25 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,100 2017/6/6 19:43:16 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,000 2017/6/6 19:42:39 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,900 2017/6/6 19:42:04 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,800 2017/6/6 19:41:02 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,400 2017/6/6 19:40:23 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,000 2017/6/6 19:39:47 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,500 2017/6/6 19:38:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,200 2017/6/6 19:38:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,100 2017/6/6 19:37:46 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,000 2017/6/6 19:37:06 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥800 2017/6/6 19:36:19 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥700 2017/6/6 19:34:38 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥600 2017/6/6 19:34:15 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥500 2017/6/6 19:32:41 拍卖出价
头像 紫**铃(1**1) ¥200 2017/6/6 15:00:23 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。