limou.com

丽眸(适合搭建眼镜品牌网站)

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    4**5

  • 注册商

    爱名

出价记录(共 31 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 A**e(4**5) ¥8,800 2017/6/8 19:46:18 拍卖出价
头像 黑** (2**3) ¥8,700 2017/6/8 19:46:00 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥8,600 2017/6/8 19:45:13 拍卖出价
头像 黑** (2**3) ¥8,500 2017/6/8 19:45:02 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥8,300 2017/6/8 19:44:50 拍卖出价
头像 龙***(2**7) ¥8,200 2017/6/8 19:44:40 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥8,100 2017/6/8 19:44:31 拍卖出价
头像 黑** (2**3) ¥8,000 2017/6/8 19:44:12 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥7,600 2017/6/8 19:44:03 拍卖出价
头像 龙***(2**7) ¥7,500 2017/6/8 19:43:08 拍卖出价
头像 黑** (2**3) ¥7,000 2017/6/8 19:42:50 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥6,600 2017/6/8 19:42:17 拍卖出价
头像 黑** (2**3) ¥6,500 2017/6/8 19:41:46 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥6,100 2017/6/8 19:41:12 拍卖出价
头像 龙***(2**7) ¥6,000 2017/6/8 19:40:39 拍卖出价
头像 黑** (2**3) ¥5,600 2017/6/8 19:39:18 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥5,500 2017/6/8 19:38:29 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,288 2017/6/8 19:37:44 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥5,100 2017/6/8 19:37:13 拍卖出价
头像 龙***(2**7) ¥5,000 2017/6/8 19:37:06 拍卖出价
头像 黑** (2**3) ¥4,500 2017/6/8 19:36:54 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥4,300 2017/6/8 19:36:27 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥4,200 2017/6/8 19:36:18 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2017/6/8 19:35:45 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥3,100 2017/6/8 19:35:02 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,000 2017/6/8 19:34:48 拍卖出价
头像 一**米(8**6) ¥1,300 2017/6/8 19:34:21 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥1,200 2017/6/8 19:34:09 拍卖出价
头像 一**米(8**6) ¥1,100 2017/6/8 19:32:10 拍卖出价
头像 a**r(1**8) ¥1,000 2017/6/8 19:22:00 预拍出价
头像 一**米(8**6) ¥100 2017/6/8 19:07:01 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。