yangjiang.com

阳江,广东省省辖市

 • 当前价格
  (未过保留价)

 • 距离结束

 • 加价幅度

 • 保留价

 • 领先买家ID

  7**8

 • 注册商

  万网

出价记录(共 47 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 y**o(7**8) ¥155,000 2017/6/20 20:15:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥150,000 2017/6/20 20:15:33 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥140,000 2017/6/20 20:15:09 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥139,000 2017/6/20 20:13:59 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥138,500 2017/6/20 20:13:56 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥138,000 2017/6/20 20:13:43 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥136,500 2017/6/20 20:13:20 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥136,000 2017/6/20 20:12:56 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥135,000 2017/6/20 20:12:18 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥131,000 2017/6/20 20:11:59 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥130,000 2017/6/20 20:11:21 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥125,000 2017/6/20 20:11:01 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥120,000 2017/6/20 20:10:15 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥115,000 2017/6/20 20:09:57 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥114,000 2017/6/20 20:09:46 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥113,000 2017/6/20 20:09:34 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥112,000 2017/6/20 20:09:17 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥111,000 2017/6/20 20:09:01 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥110,000 2017/6/20 20:08:45 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥106,000 2017/6/20 20:08:01 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥105,000 2017/6/20 20:07:38 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥101,000 2017/6/20 20:07:22 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥100,500 2017/6/20 20:06:38 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥100,000 2017/6/20 20:06:13 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥91,500 2017/6/20 20:05:52 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥91,000 2017/6/20 20:05:44 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥90,500 2017/6/20 20:05:22 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥90,000 2017/6/20 20:04:54 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥86,500 2017/6/20 20:04:45 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥86,000 2017/6/20 20:04:38 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥85,500 2017/6/20 20:04:33 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥85,000 2017/6/20 20:04:06 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥81,500 2017/6/20 20:03:43 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥81,000 2017/6/20 20:03:23 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥80,500 2017/6/20 20:03:18 拍卖出价
头像 y**o(7**8) ¥80,000 2017/6/20 20:02:27 拍卖出价
头像 武**洋(7**9) ¥70,500 2017/6/20 20:02:13 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥70,000 2017/6/20 20:00:51 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥68,000 2017/6/20 20:00:41 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥60,000 2017/6/20 19:59:04 拍卖出价
头像 李**萌(2**8) ¥50,000 2017/6/20 19:57:40 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥30,000 2017/6/20 19:57:03 拍卖出价
头像 U**@(4**3) ¥15,500 2017/6/20 19:56:54 拍卖出价
头像 寻**者(8**1) ¥15,000 2017/6/20 15:58:45 预拍出价
头像 大**8(8**6) ¥300 2017/6/20 6:38:22 预拍出价
头像 苏***(8**3) ¥200 2017/6/19 17:40:02 预拍出价
头像 凌**凯(8**1) ¥100 2017/6/19 13:41:33 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。