piangui.com

偏贵,好东西稍微偏贵! 消费转型升级电商米

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    4**7

  • 注册商

    爱名

出价记录(共 29 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 字**母(4**7) ¥4,500 2017/6/20 19:47:27 拍卖出价
头像 鼎**易(2**8) ¥4,200 2017/6/20 19:47:18 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥4,100 2017/6/20 19:46:52 拍卖出价
头像 鼎**易(2**8) ¥4,000 2017/6/20 19:45:39 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥3,788 2017/6/20 19:44:46 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥3,600 2017/6/20 19:44:20 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,500 2017/6/20 19:44:11 拍卖出价
头像 鼎**易(2**8) ¥3,433 2017/6/20 19:43:55 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥3,333 2017/6/20 19:43:27 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥3,200 2017/6/20 19:43:11 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,100 2017/6/20 19:42:34 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥2,999 2017/6/20 19:42:10 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥2,766 2017/6/20 19:41:27 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥2,666 2017/6/20 19:40:54 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥1,800 2017/6/20 19:40:41 拍卖出价
头像 鼎**易(2**8) ¥1,700 2017/6/20 19:39:53 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥1,600 2017/6/20 19:39:38 拍卖出价
头像 一**阁(4**5) ¥1,500 2017/6/20 19:38:26 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥1,400 2017/6/20 19:37:47 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥1,300 2017/6/20 19:37:14 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,100 2017/6/20 19:37:06 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥1,000 2017/6/20 19:36:03 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥800 2017/6/20 19:35:35 拍卖出价
头像 鼎**易(2**8) ¥700 2017/6/20 19:34:41 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥600 2017/6/20 19:34:30 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥400 2017/6/20 19:34:18 拍卖出价
头像 鼎**易(2**8) ¥300 2017/6/20 19:33:35 拍卖出价
头像 陈***(2**6) ¥200 2017/6/20 19:32:21 拍卖出价
头像 寻**者(8**1) ¥100 2017/6/20 15:58:55 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。