uxw.com

优信网 游学网 优学网

 • 当前价格
  (未过保留价)

 • 距离结束

 • 加价幅度

 • 保留价

 • 领先买家ID

  1***

 • 注册商

  爱名

出价记录(共 21 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 微**价(1***) ¥105,000 2017/6/20 21:27:23 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥101,000 2017/6/20 21:26:39 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥100,000 2017/6/20 21:25:37 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥99,000 2017/6/20 21:24:19 拍卖出价
头像 一**茶(4**9) ¥98,500 2017/6/20 21:24:16 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥98,000 2017/6/20 21:24:13 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥97,000 2017/6/20 21:23:48 拍卖出价
头像 一**茶(4**9) ¥96,500 2017/6/20 21:23:33 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥96,000 2017/6/20 21:23:26 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥95,500 2017/6/20 21:22:47 拍卖出价
头像 一**茶(4**9) ¥95,000 2017/6/20 21:22:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥90,000 2017/6/20 21:22:20 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥89,500 2017/6/20 21:22:03 拍卖出价
头像 一**茶(4**9) ¥89,000 2017/6/20 21:21:48 拍卖出价
头像 陈***(2**4) ¥88,500 2017/6/20 21:21:33 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥88,000 2017/6/20 21:21:32 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥80,000 2017/6/20 21:20:05 拍卖出价
头像 一**茶(4**9) ¥70,000 2017/6/20 21:19:31 拍卖出价
头像 A**e(4**5) ¥60,000 2017/6/20 21:18:25 拍卖出价
头像 一**茶(4**9) ¥50,000 2017/6/20 21:17:28 拍卖出价
头像 寻**者(8**1) ¥20,000 2017/6/20 16:24:55 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。