nidu.cn miaore.com

nidu.cn泥都 cvcv泥陶软陶行业 miaore.com 秒热 热水器品牌 秒杀拍卖网

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    1**0

  • 注册商

    爱名

出价记录(共 30 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 p**y(1**0) ¥4,988 2017/6/22 22:01:08 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,888 2017/6/22 22:00:51 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥4,788 2017/6/22 22:00:01 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,688 2017/6/22 21:59:44 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,588 2017/6/22 21:59:24 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,400 2017/6/22 21:58:58 拍卖出价
头像 p**y(1**0) ¥4,300 2017/6/22 21:58:11 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,200 2017/6/22 21:58:01 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,100 2017/6/22 21:57:45 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥4,000 2017/6/22 21:57:29 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,888 2017/6/22 21:56:48 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,788 2017/6/22 21:56:42 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,688 2017/6/22 21:56:20 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,588 2017/6/22 21:56:16 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,400 2017/6/22 21:56:00 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,300 2017/6/22 21:55:54 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,200 2017/6/22 21:54:51 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,100 2017/6/22 21:54:16 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,000 2017/6/22 21:53:34 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,888 2017/6/22 21:53:17 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,788 2017/6/22 21:52:33 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,688 2017/6/22 21:52:07 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,588 2017/6/22 21:51:01 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥2,100 2017/6/22 21:50:48 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥2,000 2017/6/22 21:50:37 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,300 2017/6/22 21:50:30 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,200 2017/6/22 21:50:10 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,100 2017/6/22 21:50:03 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥1,000 2017/6/22 21:49:26 拍卖出价
头像 阿**5(1**6) ¥500 2017/6/22 17:44:12 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。