menglai.com

梦莱 梦来

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    2**3

  • 注册商

    爱名

出价记录(共 33 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 米**爷(2**3) ¥20,400 2017/6/22 21:31:32 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥20,200 2017/6/22 21:31:12 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥20,000 2017/6/22 21:31:05 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥19,000 2017/6/22 21:31:01 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥18,800 2017/6/22 21:30:54 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥18,500 2017/6/22 21:30:31 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥18,000 2017/6/22 21:30:17 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥17,000 2017/6/22 21:29:57 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥16,500 2017/6/22 21:29:42 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥15,200 2017/6/22 21:29:09 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥15,000 2017/6/22 21:29:00 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥14,000 2017/6/22 21:28:54 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥13,800 2017/6/22 21:28:45 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥13,200 2017/6/22 21:28:13 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥13,000 2017/6/22 21:28:12 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥12,200 2017/6/22 21:27:55 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥12,000 2017/6/22 21:27:48 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥11,200 2017/6/22 21:27:33 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥11,000 2017/6/22 21:27:31 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥10,400 2017/6/22 21:26:48 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥10,200 2017/6/22 21:26:39 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥10,000 2017/6/22 21:26:21 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥9,500 2017/6/22 21:26:13 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,200 2017/6/22 21:25:55 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥9,000 2017/6/22 21:25:19 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥8,500 2017/6/22 21:24:37 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥8,100 2017/6/22 21:24:01 拍卖出价
头像 三***(4**1) ¥8,000 2017/6/22 21:23:50 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥6,000 2017/6/22 21:23:09 拍卖出价
头像 杨***(2**8) ¥5,000 2017/6/22 21:22:27 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥3,600 2017/6/22 21:22:15 拍卖出价
头像 永**忆(1**6) ¥3,500 2017/6/22 17:41:17 预拍出价
头像 小**天(8**3) ¥100 2017/6/22 16:19:38 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。