tianxie.cn

天蝎 田协 天谐

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    2**3

  • 注册商

    易名

出价记录(共 28 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 米**爷(2**3) ¥20,200 2017/6/22 21:39:38 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥20,000 2017/6/22 21:39:15 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥19,088 2017/6/22 21:39:10 拍卖出价
头像 A**d(7**0) ¥18,888 2017/6/22 21:38:34 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥15,000 2017/6/22 21:38:14 拍卖出价
头像 A**d(7**0) ¥13,888 2017/6/22 21:37:57 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥12,400 2017/6/22 21:37:41 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥12,200 2017/6/22 21:37:40 拍卖出价
头像 A**d(7**0) ¥12,000 2017/6/22 21:37:38 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥11,000 2017/6/22 21:37:28 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥10,000 2017/6/22 21:37:16 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥9,800 2017/6/22 21:36:57 拍卖出价
头像 A**d(7**0) ¥9,500 2017/6/22 21:36:51 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥9,200 2017/6/22 21:36:30 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥9,100 2017/6/22 21:36:02 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥9,000 2017/6/22 21:35:59 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥8,800 2017/6/22 21:35:29 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥8,700 2017/6/22 21:35:26 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥8,600 2017/6/22 21:35:20 拍卖出价
头像 A**d(7**0) ¥8,500 2017/6/22 21:34:59 拍卖出价
头像 龙***(2**7) ¥8,100 2017/6/22 21:34:48 拍卖出价
头像 杨***(2**8) ¥8,000 2017/6/22 21:34:46 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥6,100 2017/6/22 21:34:39 拍卖出价
头像 艾**饰(7**5) ¥6,000 2017/6/22 21:34:34 拍卖出价
头像 米**爷(2**3) ¥5,300 2017/6/22 21:34:19 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥5,200 2017/6/22 21:34:09 拍卖出价
头像 x**n(1**2) ¥5,000 2017/6/22 17:40:59 预拍出价
头像 小**天(8**3) ¥100 2017/6/22 16:20:25 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。