95958.com

ABABC 8结尾 精品大数米

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    1***

  • 注册商

    易名

出价记录(共 53 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 微**价(1***) ¥83,000 2017/9/7 21:33:15 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥83,000 2017/9/7 21:32:56 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥82,500 2017/9/7 21:31:03 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥82,000 2017/9/7 21:30:56 拍卖出价
头像 天***(4**2) ¥82,000 2017/9/7 21:30:46 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥81,500 2017/9/7 21:30:12 拍卖出价
头像 天***(4**2) ¥81,000 2017/9/7 21:29:09 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥80,500 2017/9/7 21:28:50 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥80,000 2017/9/7 21:28:43 拍卖出价
头像 天***(4**2) ¥80,000 2017/9/7 21:28:16 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥79,500 2017/9/7 21:28:07 拍卖出价
头像 天***(4**2) ¥79,000 2017/9/7 21:27:54 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥78,500 2017/9/7 21:27:47 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥78,000 2017/9/7 21:27:14 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥77,000 2017/9/7 21:26:58 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥76,500 2017/9/7 21:26:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥76,000 2017/9/7 21:26:34 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥74,000 2017/9/7 21:26:24 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥73,500 2017/9/7 21:26:22 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥73,000 2017/9/7 21:25:58 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥72,500 2017/9/7 21:25:50 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥72,000 2017/9/7 21:24:28 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥71,500 2017/9/7 21:23:50 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥71,000 2017/9/7 21:23:45 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥70,500 2017/9/7 21:23:39 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥70,000 2017/9/7 21:23:07 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥68,500 2017/9/7 21:22:45 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥68,000 2017/9/7 21:22:31 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥67,000 2017/9/7 21:22:12 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥66,500 2017/9/7 21:21:57 拍卖出价
头像 途***(7**1) ¥66,000 2017/9/7 21:21:33 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥65,000 2017/9/7 21:21:11 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥63,500 2017/9/7 21:20:55 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥63,000 2017/9/7 21:20:55 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥62,500 2017/9/7 21:20:42 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥62,000 2017/9/7 21:20:24 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥50,000 2017/9/7 21:20:11 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥48,000 2017/9/7 21:20:06 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥45,000 2017/9/7 21:19:49 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥43,200 2017/9/7 21:19:41 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥43,000 2017/9/7 21:19:15 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥42,000 2017/9/7 21:19:02 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥40,000 2017/9/7 21:18:53 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥36,800 2017/9/7 21:18:42 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥36,600 2017/9/7 21:18:41 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥36,400 2017/9/7 21:18:29 拍卖出价
头像 字**母(4**7) ¥36,200 2017/9/7 21:18:25 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥36,000 2017/9/7 21:18:23 拍卖出价
头像 许**园(4**2) ¥35,200 2017/9/7 21:18:11 拍卖出价
头像 专**米(4**5) ¥35,000 2017/9/7 21:17:35 拍卖出价
头像 小**炮(1**3) ¥30,000 2017/9/7 18:27:32 预拍出价
头像 高**行(2**9) ¥15,000 2017/9/7 17:47:17 预拍出价
头像 s**超(2**7) ¥5,000 2017/9/7 16:26:37 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。