sjw.net

手机网 商机网 设计网 数据网 社交网 世纪网

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    4**1

  • 注册商

    爱名

出价记录(共 50 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 夜***(4**1) ¥8,600 2018/6/12 22:40:36 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,550 2018/6/12 22:40:28 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥8,500 2018/6/12 22:39:51 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,400 2018/6/12 22:39:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,350 2018/6/12 22:39:11 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥8,350 2018/6/12 22:38:57 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,300 2018/6/12 22:38:08 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,250 2018/6/12 22:37:11 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥8,200 2018/6/12 22:36:46 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,150 2018/6/12 22:36:45 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,100 2018/6/12 22:36:42 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥8,100 2018/6/12 22:36:42 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,050 2018/6/12 22:35:28 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,000 2018/6/12 22:35:10 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥8,000 2018/6/12 22:34:39 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,950 2018/6/12 22:34:33 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥7,900 2018/6/12 22:34:00 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,850 2018/6/12 22:33:57 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,800 2018/6/12 22:33:33 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,750 2018/6/12 22:33:12 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,700 2018/6/12 22:32:28 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥7,700 2018/6/12 22:32:22 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,650 2018/6/12 22:32:03 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥7,600 2018/6/12 22:31:25 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,550 2018/6/12 22:31:23 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥7,500 2018/6/12 22:30:38 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,400 2018/6/12 22:30:36 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,350 2018/6/12 22:30:00 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥7,350 2018/6/12 22:29:49 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,300 2018/6/12 22:29:39 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,250 2018/6/12 22:29:24 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,200 2018/6/12 22:28:47 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,150 2018/6/12 22:28:35 拍卖出价
头像 夜***(4**1) ¥7,100 2018/6/12 22:28:12 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,050 2018/6/12 22:28:04 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥7,000 2018/6/12 22:27:35 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,950 2018/6/12 22:27:10 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,900 2018/6/12 22:27:00 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,850 2018/6/12 22:26:33 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,800 2018/6/12 22:26:13 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,750 2018/6/12 22:26:07 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,700 2018/6/12 22:25:43 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,650 2018/6/12 22:25:15 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,600 2018/6/12 22:24:57 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,550 2018/6/12 22:24:42 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,500 2018/6/12 22:24:06 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,100 2018/6/12 22:23:45 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,000 2018/6/12 22:23:39 拍卖出价
头像 德**君(2**1) ¥5,000 2018/6/12 22:23:30 拍卖出价
头像 c**代(2**7) ¥4,000 2018/6/12 11:41:11 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。